Strategi


Vi tar fram faktabaserade beslutsunderlag inför viktiga strategiska tillväxtbeslut eller kostnadsbesparingar. Vår gedigna erfarenhet av strategisk affärsutveckling säkerställer att era företagsövergripande förändringar får effekt och bidrar till ökad lönsamhet.

Affärsstrategi
En beskrivning av det strategiska nutidsläget, den framtida strategiska positionen och konkurrensstrategin samt förbättringsagendaan för den operativa modellen för att realisera strategin.

Tillväxtstrategi
Ger svar på frågan var och hur man kan nå tillväxt. Kombineras ofta med scenarioanalys för att förstå nya marknadspositioner och tillväxtområden men kan även baseras på outnyttjade befintliga potentialer.

Verksamhetsstyrning


Det ställs allt högre krav på företagens kontroll och effektivitet i de finansiella flödena, samtidigt som det finns en konstant förväntan att effektivisera och reducera kostnader.

Vi är experter på att:
– Skapa effektiva ekonomiorganisationer och ekonomiflöden
– Driva behovsanalyser, upphandla och införa effektiva systemlösningar
– Säkerställa effektiva strukturer för verksamhetsstyrning
– Reducera kostnader baserat på finansiell analys

Sälj & marknadsföring


Vi kombinerar vår kundinsikt inom B2C och B2B med faktabaserad analys av din verksamhet för att utveckla beslutsunderlag som leder till ökade intäkter och resultat.

Kundinsikt och strategi
Utveckling av en kundstrategi som optimerar kombinationen av nuvarande och framtida kunder samt skapar en förståelse för primära konkurrensfördelar.

Utveckling av kunderbjudande och krav på förändringar för att möta konkurrens och driva lojalitet.

Ekonomifunktion


Vi erbjuder små och medelstora företag en komplett ekonomiavdelning med erfaren och professionell personal.

Våra tjänster: 

  • Löpande bokföring
  • Lönehantering 
  • Inkomstdeklaration

Want to know more?
Contact with our business consultant


Contact now